др Наташа Дракулић Козић


Наташа Дракулић Козић рођена је 1991. године у Новом Саду. Основне, мастер и докторске академске студије српске књижевности и језика завршила је на Филозофском факултету у родном граду. Мастер рад на тему „Жена ратница у српској народној епици” одбранила је 2015. године, а звање доктора филолошких наука стекла је 2021. године одбраном тезе „Маскирање мушкарца у жену и жене у мушкарца као вид замене родног идентитета у српским усменим епским песмама”.

Добитница је Награде за најбољег младог истраживача из области хуманистичких наука за 2018. годину коју додељује Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду. Пише и објављује научне радове, приказе и есеје. Члан је Удружења фолклориста Србије. Од јануара 2021. године запослена је на Институту за књижевност и уметност у Београду на Одељењу за историју српске књижевне критике и метакритике. Говори енглески и немачки језик.


Контакт: natdrakulic@gmail.com

Библиографија (pdf 424Kb)