др Бојана Аћамовић


Бојана Аћамовић (Сарајево, 1985). Основну школу и гимназију завршила у Чачку. Године 2007. дипломирала на Kатедри за eнглески језик и књижевност Филолошког факултета у Београду. Мастер студије из енглеске књижевности завршила на Филозофском факултету у Новом Саду 2010. одбранивши рад „Непоуздани приповедачи у романима Срце таме, Бледа ватра и Флоберов папагај“. Докторску дисертацију „Поезија Волта Витмана у контексту књижевне авангарде у Србији“ (ментор проф. др Зоран Пауновић) одбранила на Филолошком факултету у Београду 2018. На Институту за књижевност и уметност 2012. ангажована као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја на пројекту „Српска књижевност у европском културном простору“, а од 2014. као стално запослена на истом пројекту и касније на одељењу „Упоредна истраживања српске књижевности“. Од 2014. је и секретарка пројекта/одељења.

Учествовала на више научних скупова у земљи и иностранству (САД, Велика Британија, Ирска, Француска, Немачка, Италија, Чешка, Пољска).

Стипендирани боравци на страним универзитетима ради постдокторског усавршавања: John F. Kennedy Institute, FU Berlin (2018; 2022); Universität Konstanz (октобар 2021–март 2022).


Контакт: bojana.acamovic@gmail.com

Academia.edu

ORCID: 0000-0001-6926-3667

Библиографија (pdf 388kb)