мср Милош Пржић


Рођен 29. 01. 1989. године у Смедереву. 2008. године, након завршеног филолошког смера смедеревске гимназије, уписао основне студије на катедри за италијански језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у Београду. Непосредно по завршетку основних студија, 2012. године, уписао мастер студије стручног писаног и усменог конференцијског превођења на преводилачком факултету Универзитета у Трсту (Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori). 2015. одбранио је мастер рад који се састојао од превода текстова из области изградње и пројектовања ратних бродова и подморница. U институту за књижевност и уметност у Београду ради од 2019. године као истраживач приправник, а ангажован је на пројекту “Српска књижевност у европском културном простору”. Докторске студије на програму Језик и књижевност на Филолошком факултету у Београду уписује академске 2020-2021. године. Интересовања на пољу научног истраживања су му ратна пловила у авангардној књижевности, као и слика Балкана у италијанској књижевности.


Контакт: milos.przic@gmail.com