Упореднa истраживањa српске књижевности


Одељење за упоредна истраживања српске књижевности разматра интертекстуалне, интермедијалне и интердисциплинарне особине српске књижевности у њеном генолошком и историјском контексту. Истражује се однос према књижевним појавама, гранама уметности и научним дисциплинама, обухватајући књижевност, популарну културу, филм, ликовну уметност, фотографију, стрип, архитектуру. Анализирају се теоријске и методолошке претпоставке савременог упоредног проучавања (српске) књижевности, испитују утицаји основних појмова студија културе на промену „традиционалне“ компаратистичке методологије и предметне слике. Пажња се посвећује општим питањима дигиталне хуманистике и конкретних алата са посебним нагласком на њену примену на пољу нове компаратистике.