Научни скуп „Aнгажман у књижевној форми: књижевно дело Слободана Селенића“

07.06.2024

Институт за књижевност и уметност организује дводневни научни скуп „Aнгажман у књижевној форми: књижевно дело Слободана Селенића“, који ће се одржати 6. и 7. јуна у Београду, у библиотеци Института.

Слободан Селенић ушао је у српску књижевност релативно касно насловом Мемоари Пере богаља (1968). Од тада је написао још пет романа који скупа представљају незаобилазан прозни опус у српској књижевности друге половине ХХ века: Пријатељи (1980); Писмо/глава (1982); Очеви и оци (1985); Timor mortis (1989); Убиство с предумишљајем (1993). Данашњи статус ових дела, међутим, не кореспондира са њиховом високом уметничком вредношћу: врло цењени од критике у времену свог појављивања, такође и широко читани, ови романи данас пребивају на маргини књижевне историографије.

Значајан допринос Селенић је дао и на пољу драмског стваралаштва. Његове три драме Косанчићев венац 7 (1982); Ружење народа у два дела (1988) и Кнез Павле (1991) обележиле су целу једну деценију домаћег театра. Ове комаде збирно карактерише динамичан стваралачки однос према прото-тексту, било да је реч о ауторовој сценској адаптацији властитог романа, или мемоарској, односно документарној и историографској грађи.

Као дугогодишњи позоришни критичар, театролог и професор на Академији драмских уметности, Селенић је изузетно допринео теорији и пракси српске позоришне уметности и са те стране. Његов теоретичарски и антологичарски рад чине Ангажман у драмској форми (1965), Драмски правци ХХ века (1971), Авангардна драма (1964), Антологија савремене српске драме (1977); чему се придружују стотине текстова позоришне критике објављиване у домаћој периодици (1959–1978).

Уз примарно књижевни ангажман Слободана Селенића, његово деловање, прво у својству последњег председавајућег Савезу књижевника Југославије, а касније и у оквиру демократске опозиције (ДЕПОС), везано је и за политичке прилике с краја осамдесетих и почектка деведесетих година у социјалистичкој Југославији. Пресек пишчевог јавног и друштвено-политичког ангажмана сачуван је у последњем Селенићевом за живота приређеном делу Искорак у стварност (1995).

Сви ови аспекти, као и друге теме везане за пишчеву недавно публиковану оставштину, биће тема научног скупа: „Ангажман у књижевној форми: књижевно дело Слободана Селенића“, на којем ће бити поднесено тридесет и три реферата истраживача из земље и иностранства.

Уредници научног скупа су др Марко Аврамовић и др Владан Бајчета.

Програм скупа можете преузети овде.