Позив на предавање

31.05.2024

У организацији Одељења за теорију књижевности и уметности, 31. маја 2024. у 12.00 часова у Библиотеци Института др Александар Димиријевић одржаће предавање „Психоанализа и музика“.

Пошто је Фројд избегавао музику, пажња првих генерација психоаналитичара била је усмерена на књижевност и визуелне уметности, а музика је остала „сироче“ у области примењене психоанализе. Ово предавање биће усмерено на две широке теме: прво, на историјски развој психоаналитичких покушаја да се објасни како и зашто музика утиче на слушаоце (1950–1990), те које су музичке компоненте клиничког психоаналитичког рада; и друго, да се скицира преглед допринос схватања музике у три кључна аспекта примењене психоанализе – патобиографском, психомузиколошком и „reader response“ приступу.

Излагање је део циклуса предавања Психоанализа и хуманистика кроз који ћемо настојати да академској и широј публици приближимо неке од кључних личности и развојних токова психоаналитичке мисли код нас, као и њена преплитања са друштвеним и хуманистичким наукама. Циклус предавања уређују др Марко Теодорски и др Биљана Андоновска.