Наша истраживања у специјалном издању Ле Монда

01.03.2024

Институтска истраживања периодике, која су резултирала објављивањем зборника радова о часопису Жена данас (1936–1940) и покренула нова истраживања антифашистичког, феминистичког и књижевног наслеђа његових сарадница, а посебно Митре Митровић, нашла су свој одјек у француској јавности. Наша сарадница Станислава Бараћ, заједно са историчарем Вељком Станићем, дала је интервју за специјално издање Ле Монда посвећено члановима покрета отпора у Другом светском рату на глобалном нивоу (Les résistants). Пре појаве овог онлајн издања у оквиру престижне Ле Мондове едиције (Le Monde hors-série), преносимо део који се односи на антифашистички покрет отпора у Србији, тј. на деловање Митре Митровић и њених другарица окупљених око прве серије часописа Жена данас.

Интервју