Савремена српска фолклористика II

Смиљана Ђорђевић Белић, Данка Лајић Михајловић, Немања Радуловић, Бошко Сувајџић, Ђорђина Трубарац Матић

Издавач:

Удружење фолклориста Србије; Институт за књижевност и уметност; Универзитетска библиотека ,,Светозар Марковић”, 2015.

Ознаке:

ISBN 978-86-7301-075-5 (УБСМ)
COBISS.SR-ID 217913868

Кратак опис:

Зборник Савремена српска фолклористика II настао је као резултат међународног научног скупа који је, у организацији Удружења фолклориста Србије, Института за књижевност и уметност, Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” и Вукове задужбине из Београда, као и Центра за културу „Вук Караџић” из Лознице, одржан од 5. до 7. септембра у Београду и Тршићу. Реч је о другом зборнику у оквиру новооформљене едиције, чији је циљ промовисање интердисциплинарности и сарадње стручњака из сродних научних области, фокусираних на истраживања из области фолклора у најширем смислу (претходни зборник радова Савремена српска фолклористика I, који су уредиле проф. др Зоја Карановић и доц. др Јасмина Јокић, потврдио је високе домете научног скупа који је одржан у Новом Саду 2013. године). Зборник окупља двадесет осам студија, разнородних на тематском и методолошком плану: од дијахронијски усмерених испитивања и проблематизација досадашњих резултата, преко методолошки различито конципираних анализа фолклорног текста (мотива, сижеа, жанрова), компаративних приступа, синхроних теренских истраживања, до разматрања апликативних могућности и потенцијала фолклористичких дисциплина.