Авангарда: од даде до надреализма

Бојан Јовић, Јелена Новаковић, Предраг Тодоровић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Музеј савремене уметности, 2015.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-221-8
COBISS.SR-ID 219374860

Кратак опис:

Зборник Авангарда: од даде до надреализма представља завршницу низа активности посвећених српској, југословенској и међународној авангардној уметности, књижевности и култури, који је започео истоименим међународним научним скупом одржаним 22. и 23. маја 2014. године, у организацији Института за књижевност и уметност, Музеја савремене уметности и Друштва за културну сарадњу Србија-Француска. У зборнику су саопштења са скупа, као и радови писани посебно за ову прилику, подељени у четири тематске целине. Прва је посвећена историјским оквирима и динамици авангарде, те разматрању односа између даде и надреализма. Радови садржани у другој целини проблематизују неке од кључних појмова ових авангардних покрета, као што су објективни случај, аутоматско писање и надстварно. Трећи одељак наглашава појединачне ауторске поетике и проблеме, пре свега из српске књижевности, у компаративном контексту. Последња целина зборника окренута је типолошким, еволутивним, интермедијалним и компаративним осветљењима различитих облика дадаистичког и надреалистичког уметничког израза. Зборник садржи радове писане на српском, француском, хрватском и енглеском језику и разматра авангардне појаве у Француској, Белгији, Шпанији, Италији, Бразилу, Русији, Јапану, као и у средњоевропским и јужнословенским земљама. У фокусу су не само књижевност, већ и ликовне уметности, архитектура и филм, а поједини текстови пропраћени су илустрацијама и графичким материјалом.

Преузмите садржај зборника