„Милош Црњански: поезија и коментари“

Драган Хамовић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Филолошки факултет Универзитета у Београду / Нови Сад : Матица Српска, 2014.

Ознаке:

УДК 821.163.41.09-1 Crnjanski M.(082)
ISBN 978-86-6153-196-5 (FF)
COBISS.SR-ID 208167948

Кратак опис: