Српско усмено стваралаштво

Ненад Љубинковић и Снежана Самарџија

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2008.

Ознаке:

Кратак опис:

Зборник радова Српско усмено стваралаштво обједињује седамнаест радова фокусираних на различите сегменте традиционалне културе и представља својеврстан пресек српске науке о усменој књижевности у актуелном тренутку. Аутори су својим прилозима покрили поља лирске, лирско-епске, новелистичке и епске поезије, бајке, предања, анегдоте и бајалице, приступајући грађи с методолошки различитих позиција: од бављења неким општијим теоријским поставкама (Нада Милошевић Ђорђевић) и компаративним анализама усмених (Ненада Љубинковић), односно усмених и писаних текстова и праћења ресемантизације традиционалне и „општепознате приче“ у савременом контексту (Љиљана Пешикан Љуштановић), преко трагања за најстаријим културним слојевима и понорним типолошким аналогијама (Александар Лома, Зоја Карановић), пропитивања формула и формалног аспекта текстова (Мирјана Детелић, Бошко Сувајџић), новог морфолошког приступа усменој епици (Снежана Самарџија), трагања за поетичким особеностима бајке (Немања Радуловић), расветљавања мање познатих сегмената косовског предања (Валентина Питулић, Соња Петровић), бављења неким важним темама (Бранко Златковић), као и композиционим, стилским и жанровским особености усмених текстова (Лидија Делић, Јеленка Пандуревић), до модерних приступа савременим теренским записима (Смиљана Ђорђевић, Биљана Сикимић, Анамарија Сореску Маринковић).