Песничке вертикале Љубомира Симовића

Александар Јовановић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2011.

Ознаке:

УДК 821.163.41.09-1
ISBN 978-86-7095-170-9
COBISS.SR-ID 182782988

Кратак опис: