Писци као творци језика

Весна Матовић и Миодраг Матицки

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2011.

Ознаке:

УДК 811.163.41-26(082)
ISBN 978-86-7095-172-3
COBISS.SR-ID 186820876

Кратак опис: