Песништво и књижевна мисао Миодрага Павловића

Јован Делић

Издавач:

Београд : Институт за књижевност и уметност : Учитељски факултет, 2010

Ознаке:

УДК 821.163.41.09
ISBN 978-86-7095-165-5
COBISS.SR-ID 176248076

Кратак опис:

У оквиру рада на пројекту "Поетика српске књижевности 20. века" Института за књижевност и уметност, у издању Института за књижевност и уметност у Београду објављен је зборник радова Песништво и књижевна мисао Миодрага Павловића (уредник Јован Делић).

Поред уводних излагања, Зборник на 470 страна обухвата 23 рада посвећених различитим аспектима Раичковићеве књижевности и поетике. На крају текста налази се именски регистар.