Фолклор * Поетика
Књижевна периодика

Станиша Тутњевић

Издавач:

Београд : Институт за књижевност и уметност, 2010

Ознаке:

УДК 821.163.41.09
ISBN 978-86-7095-162-4
COBISS.SR-ID 175656460

Кратак опис:

У оквиру рада на пројекту "Место и улога периодике у новијој српској књижевности" Института за књижевност и уметност, у издању Института за књижевност и уметност у Београду објављен је зборник радова Фолклор * Поетика * Књижевна периодика (уредник Станиша Тутњевић).

Зборник је посвећен различитим аспектима научног и књижевног деловања Миодрага Матицког, поводом седамдесетогодишњице живота и четрдесетпетогодишњице рада у науци, и на 849 страна обухвата 51 рад.