Поетика Стевана Раичковића

Јован Делић

Издавач:

Београд : Институт за књижевност и уметност : Учитељски факултет ; Требиње : Дучићеве вечери поезије, 2010

Ознаке:

УДК 821.163.41.09
ISBN 978-86-7095-157-0
COBISS.SR-ID 173612812

Кратак опис:

У оквиру рада на пројекту "Поетика српске књижевности 20. века" Института за књижевност и уметност, у издању Института за књижевност и уметност у Београду објављен је зборник радова Поетика Стевана Раичковића (уредник Јован Делић).

Поред уводних излагања, Зборник на 470 страна обухвата 22 рада посвећених различитим аспектима Раичковићеве књижевности и поетике.