Поетика Борислава Пекића

Петар Пијановић и Александар Јерков

Издавач:

Београд : Службени гласник : Институт за књижевност и уметност, 2010

Ознаке:

УДК 821.163.41.09
ISBN 978-86-7095-155-6
COBISS.SR-ID 170388492

Кратак опис:

У оквиру рада на пројекту "Савремене књижевне теорије и њихова примена: нове дискурзивне праксе књижевнотеоријских изучавања", у издању Института за књижевност и уметност у Београду објављен је зборник радова Поетика Борислава Пекића.

Поред уводних излагања, Зборник на 531 страни обухвата четрдесетак радова посвећених различитим аспектима Пекићеве књижевности и поетике.