Жарко Видовић као мислилац књижевности и културе

Милица Ћуковић, Владимир Димитријевић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2023.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-318-5;
COBISS.SR-ID 84068617

Кратак опис:

Прво издање у едицији Кон-текст, зборник Жарко Видовић као мислилац књижевности и културе, који су уредили Милица Ћуковић и Владимир Димитријевић, проистекао је са округлог стола, одржаног 18. новембра 2021. године у Институту за књижевност и уметност, у организацији научног одељења „Српска књижевност и културна самосвест“. Повод за одржавање округлог стола представљала је стогодишњица рођења Жарка Видовића (1921–2016), научног саветника Института за књижевност и уметност и истакнутог српског културног посленика друге половине 20. и првих двеју деценија 21. века.

Зборник је настао из тежње да се обиман и мултидисциплинаран опус историчара уметности, историчара цивилизације, историчара књижевности, ликовног критичара, философа, православног мислиоца, историософа, тј. једног од малобројних савремених српских полихистора сагледа из перспективе рецентних методолошких приступа, да се анализира провокативност идејног слоја и идеолошке позиције овог научника, да се понуди тумачење његовог разумевања модуса обликовања српског културног обрасца, коначно, да се опус Жарка Видовића контекстуализује, тј. да се постави у дијахронијски лук од мислилаца који су Видовићу претходили, преко савременика, до проучавалаца који ће стварати након Видовића, у креативном дијалогу са Видовићевим делима или у сродству, проистеклом из епистемолошког сагласја.

Зборник Жарко Видовић као мислилац књижевности и културе, састављен од једанаест научних радова, има за циљ подстицање проучавалаца на даља истраживања опуса Жарка Видовића, скретање пажње на рукописну оставштину овог аутора и потребу за њеним приређивањем, као и актуализацију и ревалоризацију, критичко просуђивање и надасве вредновање свих аспеката мисли и дела Жарка Видовића.

Преузмите садржај зборника