Diesnchantment, Re-Enchantment and Folklore Genres

Nemanja Radulović, Smiljana Đorđević-Belić

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2021.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-286-7

Кратак опис:

Концепт "рашчаравања света" (Entzauberung, disenchantment) као одлике модерног доба, који је изложио Макс Вебер, имао је великог утицаја на друштвене науке и хуманистику у 20.и 21.в. Ништа мање није била утицајна ни њему супротна теза о "поновном зачаравању" (re-enchantment). Примене Веберовог појма на разне области савременог света, његове критике и дискусије о томе да ли се представе о натприродном повлаче или оживљавају у измењеном виду обележиле су социологију, студије религије, етнологију, историју уметности и сродне дисциплине. У фолклористици, међутим, ова дискусија није наишла на већи одзив. Ово је необично јер се фолклористика бави сродним питањима, попут места натприродног у савременом веровању и приповедању. Чак и кључни концепти фолклористике као дисциплине, од романтизма надаље, великим делом подсећају на тезе о рашчаравању. Овај зборник је покушај да се види у којој мери савремене расправе о рашчаравању и поновном зачаравању могу допринети методологији фолклористике, као и како фолклористи који се баве жанровима оцењују те дебате. Зборник је окупио радове 12 фолклориста из Србије и иностранства (Португал, Исланд, Француска, Швајцарска, Грчка, Хрватска, Грузија, Аргентина) и обухвата три тематске целине. У једној се разматра место зачараности у "класичним" жанровима попут бајке или саге (Ф. Важ да Силва, М. Капланоглу, Р. Верт, М. Младеновић-Митровић). У другој, место жанрова који говоре о натприродном у савременом свету (С. Марјанић, Л. Делић, Д. Митровић, М.Паљејро, С. Ђорђевић-Белић). Последњи део посвећен је проблему суочавања с рашчараношћу у савременом фолклору и популарној култури (Е. Манзинали, М. Фелман, Е. Гогијашвили, Н. Радуловић).

Преузмите зборник радова.