Први светски рат и словенске књижевности: зборник радова / Первая мировая война и славянские литературы: сборник трудов

Станислава Бараћ, Биљана Андоновска, [Бобан Ђурић]

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2021.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-279-9
COBISS.SR-ID 44825865

Кратак опис:

У међународном зборнику радова Први светски рат и словенске књижевности, двадесет угледних слависта из дванаест академских центара односно једанаест различитих држава је махом синтетичко-аналитички приступило насловној теми. Радови су организовании у четири основна проблемско-тематска поглавља, као што се може видети у Садржају. У Посвети се описује настанак зборника (округли сто одржан на 16. међународном конгресу слависта, 2018) и одаје признање др Весни Матовић за допринос међународној славистици. У уводном уредничком тексту "Први светски рат, словенске књижевности и њихово проучавање" проблематизује се сама актуелност зборничке теме. Синтетизујући постојећа знања о Првом светском рату и књижевности која је у словенском свету за њега била везана, и на основу њих доносећи нове анализе, зборник као целина пружа особен допринос великом академском подухвату иницираном обележавањем стогодишњице Првог светског рата. Ауторски одговори на дати научни изазов потврдили су трајну актуелност проблема које ова глобална расправа, па и сам зборник у склопу ње, истовремено поставља и истраживачки разрешава. Методолошки приступи су разнолики, од анализе индивидуалних ауторских опуса или одређених поетичких и жанровских комплекса, преко имаголошких и метакритичких приступа, до студија периодике, студија културе и неизбежних компаратистичких сагледавања. Концепцијом зборника желело се нагласити колико је важно очувати разноликост приступа, односно отвореност и сложеност научне расправе о вези Првог светског рата и (дис)континуитета у словенским књижевностима. Зборник је опремљен и Прилогом као и Индексом имена.