Поетика и поезија Мирослава Максимовића

Светлана Шеатовић, Марко М. Радуловић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, Дучићеве вечери поезије, 2021.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-280-5(ЗДМ)
COBISS.SR-ID 53672201

Кратак опис:

Поетика и поезија Мирослава Максимовића је двадесет и седми зборник у едицији Поетичка истраживања у оквиру одељења Поетика модерне и савремене српске књижевности. Реч је уједно о тринаестом зборнику реализованом у сарадњи са Дучићевим вечерима поезије, Требиње.

Зборник који је пред нама обједињује радове проучавалаца различитих генерација – од оних који су о Максимовићевом песништву већ писали до оних који сада први пут тумаче поезију овог великог песника наше књижевности. Овим прожимањем перспектива и приступа зборник баца ново светло на песнички опус Мирослава Максимовића али уједно показује и да његова поезија представља трајни изазов за књижевноисторијска проучавања.

Радови у зборнику подељени су у четири тематска блока, а као посебан додатак налази се песников аутопоетички запис „Шта сам радио“ у коме је Максимовић изнео драгоцен осврт на сопствени песнички пут, поетичка уверења и околности настанка конкретних збирки – од Спавача под упијачем до, још увек необјављених, Београдских чрчкалица.