Поезија Ане Ристовић

Светлана Шеатовић

Издавач:

Задужбина „Десанка Максимовић” : Народна библиотека Србије : Институт за књижевност и уметност, 2020.

Ознаке:

ISBN 978-86-82377-69-6 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7095-268-3 (ИКУМ)
ISBN 978-86-7035 (НБС);
COBISS.SR-ID 27928841

Кратак опис:

У сарадњи Задужбине „Десанка Максимовић“ и Института за књижевност и уметност из Београда објављен је зборник радова Поезија Ане Ристовић. Реч је о 36. публикацији из едиције „Десанкини мајски разговори“. Пред читаоцима је први зборник радова посвећен 24. добитнику песничке награде „Десанка Максимовић“, односно једној од ретких добитница престижног признања које Задужбина традиционално додељује за „посебан допринос развоју српске поезије“.

Зборник окупља реферате поднете на истоименом, прошлогодишњем скупу који је одржан у 12. новембра 2019. у Центру словенских култура у Народној библиотеци Србије. О изузетним естетичким и поетичким одликама стваралаштва Ане Ристовић писала је песникиња и есејисткиња, Тања Крагујевић, док се у научним радовима Светлане Шеатовић, Гојка Божовића, Ане Гвозденовић, Соње Миловановић, Соње Веселиновић, Тамаре Крстић, Јане Алексић, Марка Аврамовића, Дарка Илина, Александре Секулић, Александре Пауновић књижевнокритички, књижевнотеоријски, књижевноисторијски тумаче конститутивни чиниоци њене лирике. Посебан додатак зборнику чини интервју који је водио Драган Бабић са Аном Ристовић на Сајму књига у Београду у октобру 2019. године. Селективна библиографија Ане Ристовић коју су приредили Наташа Ј. Симић и Славко Поледица, којом се затвара зборник радова, драгоцен је прилог за сва потоња истраживања о песникињи и преводитељици Ани Ристовић, те за дефинисање богате рецепције којом се њен опус уписује у поље српске, али и светске књижевности.

Публикација је опремљена именским регистром.

Зборник је уредила др Светлана Шеатовић, управник Задужбине „Десанка Маскимовић“ и научни саветник Института за књижевност и језик.