Књижевност, култура, идентитет – међународни зборник радова у част проф. др Јована Делића

Светлана Шеатовић, Александар Јерков, Предраг Петровић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2020.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-262-1;
COBISS.SR-ID 28909577

Кратак опис:

Овај зборник настао је као израз захвалности професору Јовану Делићу, дописном члану Српске академије наука и уметности, једном од најзначајнијих савремених проучавалаца и тумача српске књижевности, дугогодишњем руководиоцу, професору и пријатељу.

Зборник доноси педесет пет радова научника из Србије, Црне Горе, Републике Српске и скоро целог света – Велике Британије, Немачке, Француске, Италије, Хрватске, Пољске, Украјине, Белорусије и САД. Тако је овај зборник досегао ниво који се у номенклатури научних публикација препознаје као истакнути међународни зборник.

Претежни број радова усмерен је на опус Јована Делића, затим на све оне књижевне периоде, области, ауторе и теме којима се он бави. Коначно, ту су и радови о општим питањима књижевности, културе и језика, те о актуелним проблемима историје и теорије књижевности и књижевне херменеутике. Сви они скупа дају једну целовиту слику опсега и значаја питања и проблема које је професор Јован Делић истраживао, и сведоче о односу истраживача према резултатима које је у томе постигао.