Српска књижевност почетком 20. века: модерност и стари задаци

Драган Хамовић, Јана Алексић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2020.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-263-8;
COBISS.SR-ID 24935177

Кратак опис:

Српска књижевност почетком 20. века: модерност и стари задаци представља зборник радова посвећен проучавању узајамних веза између књижевности и културног контекста у назначеном књижевноисторијском периоду. Зборник, чији су уредници др Драган Хамовић и др Јана Алексић, проистекао је из научног скупа одржаног на Институту за књижевност и уметност 25. јуна 2020. године, у организацији научног одељења „Српска књижевност и културна самосвестˮ. У овом заједничком истраживању аутори су настојали да сагледају динамични преплет утицаја између књижевности и епохалног контекста, корелацију књижевног текста и текста културе једне прекретне, велике епохе. Актуализацијом наведених тема настојали смо да уведемо нове углове конструктивног промишљања културне самосвести српске књижевности, њеног развоја и видова, а тиме проширимо поље изучавања српске књижевности. Још је, међутим, отворених тема и фигура из овде обухваћене епохе остало за нове радове и зборнике. Прожимањем књижевног текста и културног контекста овај зборник може пружити неке меродавне и подстицајне одговоре на изазове пред којима се српска уметничка књижевност и књижевна мисао налазе и данас.

Преузмите садржај