Војислав илић и рађање модерне српске поезије

Предраг Петровић, Недељка Бјелановић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Дучићеве вечери поезије, 2020.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-257-7;
COBISS.SR-ID 15970569

Кратак опис:

У организацији Института за књижевност и уметност из Београда и Дучићевих вечери поезије из Требиња објављен је зборник радова о Војиславу Илићу, који садржи двадесет научних прилога. Зборник је резултат истоименог, прошлогодишњег научног скупа пројекта „Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века: национални и европски контекст“, одржаног у Требињу од 5. до 8. априла. Овај зборник уједно је и 26. по реду у едицији Поетичка истраживања, у оквиру поменутог пројекта. Зборник Војислав Илић и рађање модерне српске поезије доноси радове на теме Илићеве песничке индивидуалности и војиславизма као покрета у српској књижевности поткрај 19. и почетком 20. века, његовог односа према уметности, о парнасу и симболизму, о лирском космополитизму, говори, затим, о односу Војислава Илића према својим претходницима и песничким исписницима, али и о томе како овог нашег првог модерног песника посматрају наши песнички савременици и на који начин га увршћују у своју интимну поетску традицију (нарочита је пажња посвећена песничком рашчитавању Илићеве поезије Ивана В. Лалића). Текстови у овом зборнику тако генеришу, ослањајући се на ранија истраживања, нов поглед на традицију, европску и домаћу, канон и токове савремене рецепције, међу домаћом, па и иностраном публиком.

У пет поглавља ове публикације аутори су, такође, размотрили и теме Војислављевог стваралачког поимања класике, националне симболике и митова, његовог песничког језика на међи епоха, наративности у Илићевој поезији, као и концепта политичке сатире.

Публикација је опремљена и именским регистром.

Зборник су уредили проф. др Предраг Петровић и др Недељка Бјелановић, научни сарадник Института за књижевност и уметност.