Јосип Сибе Миличић: време, простор, судбине

Светлана Шеатовић, Сања Роић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ : Filozofski fakultet Sveučilištva u Zagrebu : Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije , 2018.

Ознаке:

ISBN 978-86-7301-121-9 (УБСМ);
COBISS.SR-ID 272151308

Кратак опис:

Међународни интердисциплинарни зборник радова Сибе Миличић: време, простор, судбине први је зборник у оквиру новопокренуте едиције „Лимес“ и резултат је рада на пројекту Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века: национални и европски контекст.

Зборник доноси радове 20 реномираних проучавалаца књижевности, ликовних уметности и историје из Србије, Хрватске, Италије и Црне Горе подељених на пет поглавља по тематским и научним областима.

Дело и живот Јосипа Сибета Миличића сагледани су из поетичког, биографског, историјског и компаративног угла, а зборник обилује и богатом документарном грађом: по први пут су објављени документи из Архива Србије, Црне Горе, Загреба, Беча и Ротердама који сведоче о дипломатској и књижевној каријери овог свестраног интелектуалца.

Преузмите зборник