Песнички завичај Десанке Максимовић

Шеатовић Светлана, Опачић Зорана

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Задужбина "Десанка Максимовић" : Дучићеве вечери поезије, 2019.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-249-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 275105036

Кратак опис:

У организацији Института за књижевност и уметност из Београда, Дучићевих вечери поезије из Требиња и Задужбине „Десанка Максимовић“ објављен је зборник 19 научних радова. Зборник је резултат прошлогодишњег научног скупа пројекта „Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века: национални и европски контекст“ одржаног у Требињу од 13. до 14. априла поводом 120 година од рођења Десанке Максимовић, 25 година од смрти песникиње. Овај зборник је и јубиларни 25. у едицији Поетичка истраживања у оквиру наведеног пројекта. Песнички завичај Десанке Максимовић је зборник научних радова у коме су проучене теме везане за место Десанке Максимовић у развоју српске поезије 20. века, послератној књижевности, као и теме посвећене позицији песникиње у оквиру књижевности за децу и младе. У пет поглавља наши најистакнутији познаваоци српске поезије су тумачили и појединачне проблеме као што су песме у прози, варијантност, родољубиво песништво, књижевну баштину од фолклорног преко средњовековног до медитеранског духа, а потом и улогу хаику поезије у опусу Десанке Максимовић. Посебно поглавље посвећено је књижевности за децу и младе као важном делу опуса ове песникиње.

Зборник су уредиле др Светлана Шеатовић, виши научни сарадник Института и проф. др Зорана Опачић.

У оквиру предстојећих Дучићевих вечери поезије у Требињу од 6‒7. априла 2019. у Музеју Херцеговине биће промовисан зборник радова Песнички завичај Десанке Максимовић. Учествују: проф. др Јован Делић (Филолошки факултет, Београд), проф. др Љиљана Бањанин (Универзитет у Торину), др Светлана Шеатовић, уредница и руководилац пројекта (Институт за књижевност и уметност, Београд), проф. др Зорана Опачић, уредница, (Учитељски факултет, Београд).