Књижевност – теологија – философија:
тематско-проблемски зборник радова у спомен Милану Радуловићу

Кристијан Олах, Милица Мустур

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Православни богословски факултет Светог Василија Острошког, 2018.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-239-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 267980556

Кратак опис:

Књижевност – теологија – философија je тематско-проблемски зборник радова приређен у спомен Милану Радуловићу, дугогодишњем сараднику Института за књижевност и уметност. Сместивши поље изучавања књижевности у тромеђу онтологије, аксиологије и метафизике Милан Радуловић је засновао у српској науци о књижевности јединствену теолошку теорију или философију књижевности. Упркос прећутном отпору према таквој врсти књижевнонаучне утемељености, који је одраз духа времена у култури и школама помодних књижевних теорија, Радуловићево тумачење српске књижевности и културе из теолошке перспективе, са фокусом на православно наслеђе, представља аутентичан књижевнокритички метод који, свакако, заслужује подробну метакритичку пажњу. Да би се та пажња на ваљан начин теоријски и критички профилисала, зборник је подељен у три дела. У првом, ’главном’ поглављу, смештени су радови претежно теоријског карактера, у другом се налазе прилози посвећени тумачењу књижевноуметничких дела из религијске и теолошке перспективе, док су у трећем делу сабрани метакритички усмерени радови са фокусом на стваралаштво Милана Радуловића.

Полазећи од могућности које се откривају интердисциплинарним релационирањем књижевности, теологије и философије, у зборнику је отворен простор за ширу проблематизацију и критичку расправу о кључним темама на које упућује књижевна мисао Милана Радуловића: темама онтологије књижевности, естетике, теологије, философије и културне идеологије односно културног контекста српске књижевности.

У светлу чињенице да теологија, као хуманистичка дисциплина, већ годинама уназад све више успоставља интердисциплинарни дијалог са другим областима људског духа, а посебно са књижевношћу, зборник Књижевност – теологија – философија настоји да пружи допринос томе дијалогу, и то не само по назначеном опредељењу, већ и по квалитету радова окупљених у њему. Зборник тиме отвара врата потенцијално плодоносном, а у српској науци о књижевности мало заступљеном виду проучавања: међуодносу књижевности, теологије и философије.