Поетика Милутина Бојића

Јован Делић, Светлана Шеатовић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Библиотека "Милутин Бојић", 2017.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-235-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 246709772

Кратак опис:

Зборник Поетика Милутина Бојића је 24. зборник у едицији Поетичка истраживања, објављен у оквиру пројекта „Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст“. Реч је уједно о првом научном зборнику радова посвећеном овом прерано преминулом песнику. На овај начин обележавамо 125 година од рођења и стогодишњицу песникове смрти.

Научне студије књижевних проучавалаца из Србије, Републике Српске и Италије усмерене су на поетичка и жанровска питања (поезија, драма, преводи и позоришна критика) у свеукупном опусу овог уметника, али се баве и компаративним питањима и веома занимљивим проблемом рецепције. За будуће проучаваоце Бојићевог дела овај зборник ће постати полазна тачка јер отвара нове путеве разумевања овог свестраног интелектуалца. Истовремено, и не само због великих годишњица – у којима се још једном Велики рат укрстио с песниковом личном и стваралачком судбином – овај зборник показује како се дело Милутина Бојића може потпуно сагледати тек ако га његови тумачи виде истовремено у књижевном, историјском и националном контексту.

„Лом епоха и слика света Милутина Бојића добили су песничку и драмску рефлексију исказану кроз дух и форму модерне. У радовима већине аутора акценат је пре свега на Бојићевој песничкој и драмској индивидуалности, на поетичкој свежини и на свему ономе што је ту ново и непоновљиво, а без чега овај стваралац не би имао значај који има у српској књижевности XX столећа. А тај је значај потврђиван и потврђен за стотину година колико је прошло од песникове преране смрти до данас. У томе је и вредност његовог дела. Настао пригодним поводом, овај Зборник важан је допринос тумачењу и ревалоризацији опуса Милутина Бојића. Нивоом и озбиљношћу велике већине радова, Институтов зборник Поетика Милутина Бојића такође је и значајан прилог српској науци о књижевности.“

Из рецензије Петра Пијановића