О поезији и о поетици Борислава Радовића

Драган Хамовић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Библиотека града Београда, 2017.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-231-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 228674828

Кратак опис:

Двадесет други зборник у едицији Поетичка истраживања посвећен је поезији Борислава Радовића. Колективна монографија О поезији и о поетици Борислава Радовића састоји се из 23 рада саопштених на научном скупу, одржаном у децембру 2015. године у организацији Института за књижевност и уметност и Библиотеке града Београда. Зборник уређује Драган Хамовић који у уводу истиче да „поезија Борислава Радовића и даље представља изазов за пробране гозбенике, читаоце и тумаче разних нараштаја и склоности, окупљене у овом зборнику радова као на свечаности“. Издавачи зборника, који представља резултат рада на пројекту Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст, су Институт за књижевност и уметност и Библиотека града Београда.