Упоредна истраживања 5. Српска књижевност 20. века: поетика превођења и интеркултурно истраживање

Кринка Видаковић-Петров

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2016.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-228-7
COBISS.SR-ID 224124428

Кратак опис:

Зборник Српска књижевност 20. века: поетика превођења и интеркултурно истраживање доноси једну нову перспективу у истраживању превођења. Већина студија о превођењу писаних у Србији баве се преводима страних аутора у Србији и њиховом рецепцијом у српској књижевности и култури. Уместо да прати преводну књижевност у Србији, овај зборник посвећен је преводима српске књижевности у другим културно-књижевним срединама, односно, њиховом дијалогу.

(из „Увода“ др Кринке Видаковић-Петров)

Преузмите садржај зборника