Звук, метар и смисао у поезији Милосава Тешића

Јован Делић, Александар Јовановић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Дучећеве вечери поезије, 2015.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-227-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 222461452

Кратак опис:

Двадесет и први зборник у едицији Поетичка истраживања, а седми у циклусу „Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст“ посвећен је поезији и поетици Милосава Тешића. Зборник је проистекао из научног скупа Звук, метар и смисао у поезији Милосава Тешића, одржаног у Требињу 5. и 6. априла 2015. године. Истовремено, био је осми скуп који је Институт за књижевност и уметност из Београда заједно са Дучићевим вечерима поезије организовао у овом граду. Зборник је насловљен Звук, метар и смисао у поезији Милосава Тешића да би именовао најважније одлике ове поезије: звучно тело његове поезије, мајсторство у грађењу стихова и стиховних форми, таман и дубок песнички свет, у којем је на најсрећнији начин укрштено лично и предачко искуство.