Момчило Настасијевић – магновења и одјеци

Јован Делић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Библиотека „Браћа Настасијевић“, 2015.

Ознаке:

ISBN 978-86-83847-38-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 220502540

Кратак опис:

Једнодневним научним скупом у Библиотеци „Браћа Настасијевић“ у Горњем Милановцу сарадници на пројекту „Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст“ на Институту за књижевности и уметност у Београду и Библиотека „Браћа Настасијевић“ обележили су 120 година од песниковог рођења и 20 година од почетка рада на едицији Поетичка истраживања. Скуп је одржан 8. септембра 2014. године под насловом под којим излази и овај зборник: Момчило Настасијевић – магновења и одјеци. Тако су насловљена два последња песникова лирска круга, а ти наслови, својом метафориком и сугестивношћу, осветљавају, озрачују и обухватају целокупно Настасијевићево стваралаштво и његове одјеке.