Поезија и модернистичка мисао Станислава Винавера

Предраг Петровић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Библиотека шабачка, 2015.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-220-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 218546956

Кратак опис:

Двадесети зборник у едицији Поетичка истраживања и седми у оквиру пројекта „Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст“ посвећен је поезији Станислава Винавера. Настао је као резултат научног скупа Поезија и модернистичка мисао Станислава Винавера одржаног 5. и 6. новембра 2014. године у Библиотеци шабачкој и Институту за књижевност и уметност у Београду. Винавер је један од најзначајнијих и најсвестранијих аутора српске књижевности, стваралац о чијем је разуђеном опусу доста писано и коме је већ посвећен обиман зборник што га је уредио Гојко Тешић, а објавио Институт за књижевност и уметност сада већ давне 1990. године. Док је прва половина прошлог века обележена Винаверовим оригиналним књижевним радом, дотле је у другој текло постепено прихватање његових идеја и признавање значаја. Намера овога зборника је да осветли првенствено Винаверово песничко дело, али исто тако и Винавера као најдоследнијег браниоца песничког модернизма и поезије као аутентичног уметничког и језичког израза.