Поетика Рајка Петрова Нога

Јован Делић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Дучећеве вечери поезије, 2015.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-216-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 214117388

Кратак опис:

Зборник Поетика Рајка Петрова Нога настао је као резултат рада на пројекту „Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст“. У питању је 19. по реду зборник у едицији Поетичка истраживања. Зборник представља резултате научног скупа одржаног у Требињу о Благовестима 2014. године и садржи радове 25 сарадника са факултета и института из Србије, Републике Српске, Црне Горе.