Теорије и политике рода. Родни идентитети у књижевностима и културама југоисточне Европе

Татјана Росић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2008.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-145-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 153188108

Кратак опис:

Зборник Института за књижевност и уметност Теорије и политике рода: родни идентитети у књижевностима и културама југоисточне Европе, настао је као резултат дводневне међународне конференције одржане у новембру 2007 године под насловом „Представљање родних идентитета у књижевностима и културама Балкана и југоисточне Европе“. У зборнику је објављено 36 радова, 39 ауторки и аутора (један рад је написан у коауторству 4 аутора) подељених у 6 тематских целина које представљају основна интересовања родних политика и теорија у свету данас. Такође, у зборнику су објављени радови како већ афирмисаних аутора и ауторки у родним теоријама, студијама културе и медија у Србији и југоисточној Европи (Владислава Гордић Петковић, Татјана Росић, Марија Грујић, Дубравка Ђурић, Мишко Шуваковић, Јелисавета Благојевић, Дамир Арсенијевић, Магдалена Коцх, Ана Столић, Јасна Котеска, Биљана Дојчиновић Нешић и Андреа Златар), али и млађих аутора и ауторки који су тек закорачили у област родне теорије и политика. Зборник има вишеструки значај у потврђивању потенцијала у проучавању теорија и политика рода, пре свега у Србији али и шире, као и увек актуелну напетост између теорије и праксе родних идентитета (од женског ауторства, до школа поезије, преко qуеер појава на естради). Зборник такође поставља веома сложено питање о улози мејнстрим институција и њиховом односу према студијама рода и културе.