Научни скуп „Поезија и поетичка начела Лазе Костића“

28.03.2023

Одељење за поетику модерне и савремене српске књижевности Института за књижевност и уметност из Београда и манифестација Дучићеве вечери поезије из Требиња организују у Требињу 6. и 7. априла 2023. г. јубиларни 30. научни скуп „Поезија и поетичка начела Лазе Костића“ као и зборник радова у едицији „Поетичка истраживања“ Института за књижевност и уметност посвећене модерној српској поезији. То ће бити 15. научни скуп који организујемо и 15. Зборник радова са скупа у склопу наше традиционалне сарадње са Требињем и манифестацијом Дучићеве вечери поезије.

Будући да је Лаза Костић један од њених зачетника, његов опус је незаобилазан у сагледавању целокупне слике новијег српског песништва. Поред нових читања његове поезије, на скупу ће бити заступљене теме усмерене ка њеној рецепцији и унутрашњим компарацијама са опусима великана српске књижевности као што су Милош Црњански, Станислав Винавер, Миодраг Павловић, Васко Попа, Иван В. Лалић, Јован Христић, Љубомир Симовић и других наших двадесетовековних аутора. Уз то, скуп ће обогатити радови који се баве критичким и теоријским текстовима Лазе Костића о поезији.

Овај песник нашу поезију је задужио разноврсношћу начина свог бављења њоме. Допринос Лазе Костића нашој метрици и рад на обогаћивању српске песничке лексике од непроцењивог су значаја, а Костићеве драме у стиху треба размотрити у контексту његових песничких домета, опредељења и утицаја. Међу критичарским остварењима Костићевим издваја се обимна полемичка књига О Змају, док преписка Лазе Костића представља посебан извор књижевних, али и поетичких ставова, који се могу сагледати и у ширем погледу у развоју модерне српске поезије. Костићеви преводи Шекспира и Хомера допринели су обогаћивању нашег песничког језика и утицали на његове песничке и поетичке радове, те их стога треба посебно помно размотрити. Напослетку, овај аутор се може схватити и као претеча поетичких разматрања у историји наше књижевне критике.

На овом скупу учествују: Јован Делић, Светлана Шеатовић, руководилац одељења и уредник скупа и зборника, Бошко Сувајџић, Душко Иванић, Корнелије Квас, Ненад Николић, Марко Аврамовић, уредник скупа, Ранко Поповић, Горан Радоњић, Јелена Јовановић, Горан Коруновић, Душко Певуља, Бојана Стојановић Пантовић, Александар Милановић, Марко Радуловић, Јелена Панић Мараш, Персида Лазаревић Ди Ђакомо, Милан Громовић, Сања Париповић Крчмар, Јана Алексић, Тања Којић, Катарина Пантовић и Марија Терзић.

Преузмите програм