Међународни научни скуп „Књижевност и стрип”

28.03.2023

Одељење за историју српске књижевне критике и метакритике и Одељење за упоредна истраживања српске књижевности Института за књижевност и уметност, у сарадњи са Заводом за проучавање културног развитка, организују међународни научни скуп под називом „Књижевност и стрип”, који ће се одржати у Институту за књижевност и уметност и Заводу за проучавање културног развитка 30. марта – 2. априла 2023. Замисао скупа је да окупи широк круг истраживача и стручњака из разноврсних дисциплина, који ће донети нове увиде у истраживање структурне, историографске, концептуалне и методолошке везе два изразита уметничка медија као што су књижевност и стрип. Тежиште скупа биће на изучавању односа књижевности и стрипа, као два самосвојна, али међусобно историјски, концептуално и методолошки повезана наративна стваралачка израза. Циљ је да се укаже на заједничке видове проучавања књижевности и стрипа, насталих услед упоредности њихових уметничких развоја, сродности поетичких и методолошких намера аутора, као и јединствености уметничких визија и аутентичности историјских контекста. Стрип у српској култури има дугу традицију у значајном броју периодичних и појединачних публикација, нарочито када је реч о стрипу ствараном на основу предложака из корпуса националне литературе.

Преузмите програмску књигу