Непреводљивости Барбара Касен : зборник радова

Новак Малешевић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2023.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-323-9
COBISS.SR-ID 133181961

Кратак опис:

Зборник радова Непреводљивости Барбара Касен представља прву систематичну рецепцију научног рада француске филозофкиње – Барбаре Касен (Barbara Cassin). Зборник нас упознаје са основним мисаоним координатама ове француске теоретичарке, али уједно и удара (теоријске) темеље за оријентисање српске филозофске и филолошке мисли у европском контексту.

Непреводљивости су ту да одговоре на питање које наша традиција, култура и наука поставља од својих почетака: гдје је центар око којег треба да изградимо своју аксиологију, гдје је тај дом чије епистемолошке темеље треба да подупремо да бисмо били препознати као (битан) дио Западне традиције, културе и науке? Наша књижевност и књижевно-теоријска мисао отпочињала је представљење (себе другима и других себи) са злогласне маргине („језиком малих народа“), дефинишући се преко референтних упоришта која су се промаљала из епистемолошке магле одакле је допирало то логоносно име – у чије научне темеље се беспоговорно вјеровало – „Запад“. Несумњиво, сам „Запад“ је тако, својим језиком, самоувјерено исписивао странице сопствене историје у којима је остајало јако мало мјеста за оне гласове који су вриштали по рубовима. Ако су се и чули, ти гласови су говорили језиком „Запада“. Они су се и чули, само да би потврдили свој положај маргине. Зборник радова Непреводљивости: Барбара Касен указује на порозност те логоцентричне дихотомије, отварајући, при томе, врата другим језицима који су кадри да успоставе нове аксиолошке поретке. Језику (и оном Западном) је тако одузета могућност да буде носилац логоса, али му је остављено право да успоставља вриједносне системе. Нови центар и нове маргине. Нови глас који ће своје слушаоце тражити у себи. Док смо ми дом тражили на Западу, учи нас ова књига, нисмо ни примијетили да смо већ код куће.