Дигитална библиотека

У оквиру Дигиталне библиотеке Института за књижевност и уметност могу се преузети следећи наслови:


Видео-записи са скупа "Књижевност и култура у читању Слободана Јовановића"

др Бојан Јовић и уредници скупа др Драган Хамовић и др Недељка Бјелановић, "Поздравнe речи"

проф. др Александар Милановић, "Слободан Јовановић о српском језику"

Едиција „Поетичка истраживањаˮ

Милан Ракић и модерно српско песништво, књ. 7, уредник Новица Петковић (3.62M)

Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића, књ. 8, уредник Aлександар Јовановић (3.37M)

Поезија и поетика Јована Дучића, књ. 9, уредник Јован Делић (4.46M)

Модерни класициста Јован Христић, књ. 10, уредник Aлександар Јовановић (2.39M)

Поетика Стевана Раичковића, књ. 11, уредник Јован Делић (2.76M)

Песничке вертикале Љубомира Симовића, књ. 13, уредници Aлександар Јовановић и Светлана Шеатовић-Димитријевић (3.74M)

Предачка мелодија Алека Вукадиновића, књ. 18, уредници Aлександар Јовановић и Светлана Шеатовић-Димитријевић (2.15M)

Мит, традиција и симбол у поезији Милоша Црњанског, књ. 28, уредници Светлана Шеатовић и Бојан Чолак (2.7M)

Поезија Ане Ристовић, уредница Светлана Шеатовић (2.5M)

Поезија Томислава Маринковића, уреднице Светлана Шеатовић и Јана Алексић (3.9M)

Поезија Томислава Маринковића, уредница Светлана Шеатовић (3.8M)

Библиотека „Српско усмено стваралаштвоˮ

Српско усмено стваралаштво, уредили Ненад Љубинковић и Снежана Самарџија (3.90M)

Ненад Љубинковић: Трагања и одговори (7.81M)

Ликови усмене књижевности, уредила Снежана Самарџија (2.46M)

Данијела Петковић: Јунак и сиже епске песме (3.40M)

Зборници

Транскултурна димензија славистичких студија и компаративна књижевност, уредили Слободанка Владив-Гловер, Милена Илишевић, Игор Перишић (4.01M)

Промишљања традиције. Фолклорна и литерарна истраживања, Зборник радова посвећен Мирјани Дрндарски и Ненаду Љубинковићу, уредили Бошко Сувајџић и Бранко Златковић (4.56M)

Жанрови у српској периодици, уредили Весна Матовић и Миодраг Матицки (0.74M)

Словенска научна фантастика, уредили Дејан Ајдачић и Бојан Јовић (2.29M)

Милан Ракић и модерно песништво, уредиo Новица Петковић (3.80M)

Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића, уредио Александар Јовановић (3.43M)

Нова Европа, уредили Марко Недић и Весна Матовић (апстракти) (0.37M)

Песничка поетика Оскара Давича, уредили Јован Делић и Драган Хамовић (2.04M)

ACQUA ALTA : Медитерански пејзажи у модерној српској и италијанској књижевности, уредиле Светлана Шеатовић, Марија Рита Лето и Персида Лазаревић Ди Ђакомо (4.4M)

Библиографије

Драгана Грујић, Гордана Ђоковић: Руски архив 1928–1937. (3.27M)