Поезија и поетичка начела Лазе Костића : зборник радова

2024.

Светлана Шеатовић, Марко Аврамовић

Нико Бартуловић: вртлог идеја и идентитета

2023.

Светлана Шеатовић, Сања Роић, Марко М. Радуловић

Српска поезија у доба транзиције

2023.

Јана Алексић, Милица Ћуковић

Жарко Видовић као мислилац књижевности и културе

2023.

Милица Ћуковић, Владимир Димитријевић

Мит, традиција и симбол у поезији Милоша Црњанског

2022.

Светлана Шеатовић и Бојан Чолак

Манифести у српској књижевности 20. века

2022.

Предраг Тодоровић и Светлана Шеатовић

Поезија Томислава Маринковића

2022.

Светлана Шеатовић и Јана М. Алексић.

Књижевност и култура у читању Слободана Јовановића

2022.

Драган Хамовић, Недељка Бјелановић

Diesnchantment, Re-Enchantment and Folklore Genres

2021.

Nemanja Radulović, Smiljana Đorđević-Belić

Часопис Женски покрет (1920–1938): зборник радова

2021.

Јелена Милинковић, Жарка Свирчев

Поетика и поезија Мирослава Максимовића

2021.

Светлана Шеатовић, Марко М. Радуловић

Поезија Војислава Карановића

2021.

Светлана Шеатовић

Поезија Ане Ристовић

2020.

Светлана Шеатовић

Војислав илић и рађање модерне српске поезије

2020.

Предраг Петровић, Недељка Бјелановић

Часописи за децу: Југословенско наслеђе (1918-1991)

2019.

Станислава Бараћ и Тијана Тропин

Песнички завичај Десанке Максимовић

2019.

Шеатовић Светлана, Опачић Зорана

Јосип Сибе Миличић: време, простор, судбине

2018.

Светлана Шеатовић, Сања Роић

Поетика Милутина Бојића

2017.

Јован Делић, Светлана Шеатовић

Звук, метар и смисао у поезији Милосава Тешића

2015.

Јован Делић, Александар Јовановић

Савремена српска фолклористика II

2015.

Смиљана Ђорђевић Белић, Данка Лајић Михајловић, Немања Радуловић, Бошко Сувајџић, Ђорђина Трубарац Матић

Авангарда: од даде до надреализма

2015.

Бојан Јовић, Јелена Новаковић, Предраг Тодоровић

Транскултурна димензија славистичких студија и компаративна књижевност

2014.

Слободанка Владив-Гловер, Милена Илишевић и Игор Перишић

Пера Тодоровић - нови (п)огледи

2014.

Весна Матовић и Бранко Златковић

Предачка мелодија Алека Вукадиновића

2014.

Александар Јовановић и Светлана Шеатовић Димитријевић

Поезија и поетика Милана Дединца

2014.

Слађана Јаћимовић и Светлана Шеатовић Димитријевић

Acqua alta – Медитерански пејзажи у модерној српској и италијанској књижевности

2013.

Светлана Шеатовић Димитријевић, Марија Рита Лето и Персида Лазаревић Ди Ђакомо

Песничка поетика Оскара Давича

2013.

Јован Делић и Драган Хамовић

О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића

2012.

Јован Делић и Драган Хамовић

Писци као творци језика

2011.

Весна Матовић и Миодраг Матицки

Нова Европа 1920-1941

2010.

Марко Недић и Весна Матовић

Ликови усмене књижевности

2010.

Снежана Самарџија

Поетика Борислава Пекића

2010

Петар Пијановић и Александар Јерков

Српско усмено стваралаштво

2008.

Ненад Љубинковић и Снежана Самарџија

ТАЛФЈ и српска књижевност и култура

2008

Габриеле Шуберт и Весна Матовић

Словенска научна фантастика

2007

Дејан Ајдачић и Бојан Јовић

Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића

2007

Новица Петковић и Александар Јовановић

Тренуци Данице Марковић

2007

Слободанка Пековић