Поезија Војислава Карановића

Светлана Шеатовић

Издавач:

Задужбина „Десанка Максимовић” : Народна библиотека Србије : Институт за књижевност и уметност, 2021.

Ознаке:

ISBN 978-86-82377-71-9 (ЗДМ)
ISBN 978-86-7035-464-7 (НБС)
ISBN 978-86-7095-277-5 (ИКУМ);
COBISS.SR-ID 37810697

Кратак опис:

У сарадњи Задужбине „Десанка Максимовић“ и Института за књижевност и уметност из Београда објављен је зборник радова Поезија Војислава Карановића као 37. публикација из едиције „Десанкини мајски разговори“. Пред читаоцима је зборник радова посвећен 25. добитнику песничке награде „Десанка Максимовић“ са 15 оригиналних научних радова којима је, још једном, недвосмислено потврђена изузетност стваралаштва лауреата.

Зборник окупља реферате поднете на истоименом скупу који је одржан у 16. новембра 2020. преко „Зум“ платформе. Након уводне речи уредника зборника „Маргиналије за поетику Војислава Карановића“ следе реферати у којима се књижевнокритички, књижевнотеоријски, књижевноисторијски, лингвостилистички промишља о естетичким и (ауто)поетичким одликама Карановићевог песничког опуса. У три поглавља штампани су радови Драгана Бошковића, Бојане Стојановић Пантовић, Гојка Божовића, Саше Радојчића, Александре Секулић, Бошка Сувајџића, Тамаре Крстић, Бојана Ђорђевића, Александра Милановића, Соње Миловановић, Александре Пауновић, Тање Крагујевић, Катарине Пантовић, Милана Громовића и Јане Алексић. Посебан додатак зборнику чини завршни прилог – селективна библиографија Војислава Карановића коју су приредили Наташа Ј. Симић, Вељко Ђоковић и Славко Поледица.

Публикација је опремљена именским регистром.

Зборник је уредила др Светлана Шеатовић, управник Задужбине „Десанка Маскимовић“ и научни саветник Института за књижевност и језик.

Преузмите зборник