Мит, традиција и симбол у поезији Милоша Црњанског

Светлана Шеатовић и Бојан Чолак

Издавач:

Институт за књижевност и уметност, 2022.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-305-5;
COBISS.SR-ID 110939657

Кратак опис:

У организацији Института за књижевност и уметност из Београда и Дучићевих вечери поезије из Требиња објављен је зборник радова Мит, традиција и симбол у поезији Милоша Црњанског који су заједнички уредили др Светлана Шеатовић, научни саветник и др Бојан Чолак, виши научни сарадник.

Колективна монографија резултат је прошлогодишњег научног скупа одељења Поетика модерне и савремене српске књижевности одржаног у Требињу 6. и 7. априла поводом 130 година од рођења Милоша Црњанског. Ова књига је 28. у едицији Поетичка истраживања у оквиру наведеног пројекта, а четврти колективни подухват који Институт за књижевност и уметност посвећује књижевном опусу Милоша Црњанског.

Кроз двадесет и два научна прилога књижевнотеоријски, књижевнокритички и књижевноисторијски сагледан је како поетички значај ауторовог лирског стваралаштва у послератној књижевности, тако и унутар генетичке линије двадесетовековног српског песништва. Истакнути познаваоци српске поезије, али и млађи сарадници, тумачили су и појединачна проблемска места: поетички дијалогизам поезије и коментара, жанр елегије, химне и оде, поетику гротеске, родољубиво и политичко песништво, песничке хронотопе, однос према рату, револуцији, завичајности. Херменеутичким гестом захваћена је и широка књижевна баштина М. Црњанског од средњовековног до медитеранског духа, категорије родности и еротског, као и перспективе компаративног читања М. Црњанског према делу М. Крлеже, И. Андрића, те радиофонска адаптација Лирике Итаке. Посебно поглавље посвећено је лингвостилистичким аспектима Црњансковог песништва и значају ауторове есејистичке речи за развој верлибризма у српској поезији.

У оквиру предстојећих Дучићевих вечери поезије у Требињу 6. априла 2023. у Музеју Херцеговине биће промовисан зборник, а на промоцији ће говорити: др Јован Делић, дописни члан САНУ, др Бојана Стојановић Пантовић, редовни професор, Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду, др Марко Аврамовић, научни сарадник Института за књижевност и уметност из Београда и др Светлана Шеатовић, руководилац пројекта и коуредница зборника.