Поезија Томислава Маринковића

Светлана Шеатовић и Јана М. Алексић.

Издавач:

Задужбина „Десанка Максимовић” – Народна библиотека Србије – Институт за књижевност и уметност, 2022.

Ознаке:

ISBN 978-86-82377-73-3 (ЗДС)
ISBN 978-86-7035-483-8 (НБС)
ISBN 978-86-7095-290-4 (ИКУ)
COBISS.SR-ID 65003529

Кратак опис:

Зборник Поезија Томислава Маринковића представља резултат 27. научног скупа одржаног 15. 11. 2021. године у електронском формату, а поводом награде „Десанка Максимовић” коју је песник добио за 2020. годину. Поред Задужбине организатори овог скупа били су Народна библиотека Србије и Институт за књижевност и уметност, Одељење за поетику модерне српске књижевности. 38. публикација из едиције „Десанкини мајски разговори” доноси први колективни научни допринос проучавању песништва Томислава Маринковића. Чини је 17 тематски и методолошки разноврсних радова, разврстаних у четири поглавља, у којима се установљавају и тумаче поетичке, тематско-мотивске, стилско-језичке, и ритмичке особености Маринковићевог стваралаштва, као и књижевноисторијски контекст његовог опуса. Аутори ових међусобно комплементарних, али уједно и дијалошких огледа јесу књижевни критичари и еминентни проучаваоци модерне и савремене српске књижевности различитих генерација. Радивоје Микић, Васа Павковић, Милета Аћимовић Ивков, Ђорђе Деспић, Бојана Стојановић Пантовић, Гојко Божовић, Соња Миловановић, Катарина Пантовић, Јована Д. Милованчевић, Бранислав Живановић, Жарко Н. Миленковић, Милица Ћуковић, Александра Батинић, Сања Ј. Париповић Крчмар, Јана М. Алексић, Јелена Марићевић Балаћ и Никола Маринковић. Зборник садржи и селективну библиографију Томислава Маринковиића, коју су приредили Наташа Ј. Симић, Јелена Нешковића и Славко Поледица, и опремљен је именским регистром.

Уреднице скупа и зборника радова су др Светлана Шеатовић и др Јана М. Алексић.

Преузмите зборник радова.