Поезија и поетичка начела Лазе Костића : зборник радова

Светлана Шеатовић, Марко Аврамовић

Издавач:

Институт за књижевност и уметност : Дучићеве вечери поезије, 2024.

Ознаке:

ISBN 978-86-7095-329-1
COBISS.SR-ID 136993033

Кратак опис:

Зборник Поезија и поетичка начела Лазе Костића, који је данас пред читаоцима, плод је научног скупа одржаног у Требињу априла 2023. године. То је петнаести научни скуп који је одржан у сарадњи са Дучићевим вечерима поезије из овог града, а овај зборник је петнаести који је објављен у сарадњи са њима.

Зборник садржи двадесет текстова подељених у четири целине, из пера тумача различитих генерација и из више угледних академских институција.

У првој се налазе текстови општијег типа, које песнички опус Лазе Костића сагледавају у ширем ракурсу. У други одељак разврстани су текстови који се фокусирају на Костићев језик и стих. Трећи део зборника састоји се од текстова који се баве читањима одређених појединачних Костићевих песничких остварења. Последњи одељак зборника чине текстови који се баве есејистичким освртима на дело Лазе Костића из пера наших знаменитих двадесетовековних писаца, и њиховим значајем за његову рецепцију.Преузмите зборник овде.