Зборници

 

Зборници Института су вид тимског рада сарадника са једног или више пројекта или су резултат научних скупова које организују институтски пројекти и посвећени су појединим областима науке о књижевности, књижевноисторијским епохама, писцима и делима, тематски или типолошки сродним целинама, интеркултурним везама и често су интердисциплинарне природе.

Зборници су међународног, регионалног или националног ранга и имају за циљ да окупе најеминентније познаваоце одређене области или проблематке и да, користечи савремене теоријско-методолошке приступе, свестраније их осветле и утврде особености њиховог развоја.

Зборници Института се публикују у едицијама Посебна издања и Годишњаци (серије: теоријска истраживања, компаративна истраживања, историја српске књижевне периодике, поетичка изучавања ) и уз финансијску потпору Министарства науке Србије. Неки од зборника разултат су сарадње са угледним националним научним институцијама попут САНУ, Матице српске, Народне библиотеке Србије, али и европских славистичких катедри (у Познању, Софији, Јени, Инсбруку). Новија издања су доступна у електронској бази у ИКУМ-а, а могу се набавити и у самом Институту.


Књижевност, култура, идентитет – међународни зборник радова у част проф. др Јована Делића
ур. Светлана Шеатовић, Александар Јерков, Предраг Петровић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2020.

Поезија Ане Ристовић
ур. Светлана Шеатовић
Задужбина „Десанка Максимовић” : Народна библиотека Србије : Институт за књижевност и уметност, Београд, 2020.

Књижевни и критичарски опус Милана Кашанина
ур. Јана Алексић, Ђорђе Нешић
Институт за књижевност и уметност : Културни и научни центар Милутин Миланковић, Београд : Даљ, 2019.

Прилози за поетику Бранислава Петровића
ур. Драган Хамовић
Институт за књижевност и уметност : Градска библиотека "Владислав Петковић Дис", Београд : Чачак, 2019.

Песнички завичај Десанке Максимовић
ур. Шеатовић Светлана, Опачић Зорана
Институт за књижевност и уметност : Задужбина "Десанка Максимовић" : Дучићеве вечери поезије, Београд, 2019.

Књижевност – теологија – философија:
тематско-проблемски зборник радова у спомен Милану Радуловићу

ур. Кристијан Олах, Милица Мустур
Институт за књижевност и уметност : Православни богословски факултет Светог Василија Острошког, Београд : Фоча, 2018.

Поетика Милутина Бојића
ур. Јован делић, Светлана Шеатовић
Институт за књижевност и уметност : Библиотека "Милутин Бојић", Београд, 2017.

Песничке теме и поетички модели Алексе Шантића
ур. Јован делић, Бојан Чолак
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2017.

О поезији и о поетици Борислава Радовића
ур. Драган Хамовић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2017.

Преплитања и укрштања (хибридност у књижевности)
ур. Кринка Видаковић-Петров
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2016.

Поезија Бранка В. Радичевића
ур. Драган Хамовић
Институт за књижевност и уметност : Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Београд : Чачак, 2016.

Упоредна истраживања 5. Српска књижевност 20. века: поетика превођења и интеркултурно истраживање
ур. Кринка Видаковић-Петров
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2016.

Поетика Рајка Петрова Нога
ур. Јован Делић
Институт за књижевност и уметност : Дучећеве вечери поезије, Београд : Требиње, 2015.

Момчило Настасијевић – магновења и одјеци
ур. Јован Делић
Институт за књижевност и уметност : Библиотека „Браћа Настасијевић“, Београд : Горњи Милановац, 2015.

Поезија и модернистичка мисао Станислава Винавера
ур. Предраг Петровић
Институт за књижевност и уметност : Библиотека шабачка, Београд : Шабац, 2015.

Звук, метар и смисао у поезији Милосава Тешића
ур. Јован Делић, Александар Јовановић
Институт за књижевност и уметност : Дучећеве вечери поезије, Београд : Требиње, 2015.

Часопис Руски архив (1928-1937) и култура руске емиграције у Краљевини СХС/Југославији
ур. Весна Матовић, Станислава Бараћ
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2015.

Савремена српска фолклористика II
ур. Смиљана Ђорђевић Белић и др.
Удружење фолклориста Србије; Институт за књижевност и уметност; Универзитетска библиотека ,,Светозар Марковић”, Београд , 2015.

Авангарда: од даде до надреализма
ур. Бојан Јовић, Јелена Новаковић, Предраг Тодоровић
Институт за књижевност и уметност : Музеј савремене уметности, Београд, 2015.

Српски културни образац и српска књижевност
ур. Милан Радуловић
Београд : Институт за књижевност и уметност, 2015

Транскултурна димензија славистичких студија и компаративна књижевност
ур. Слободанка Владив-Гловер, Милена Илишевић и Игор Перишић
Београд : Институт за књижевност и уметност, 2014
Институт за књижевност и уметност : Музеј савремене уметности, Београд, 2015.

Промишљања традиције. Фолклорна и литерарна истраживања
ур. Бошко Сувајџић и Бранко Златковић
Београд : Институт за књижевност и уметност, 2014.

„Милош Црњански: поезија и коментари“
ур. Драган Хамовић
Београд : Институт за књижевност и уметност : Филолошки факултет Универзитета у Београду ; Нови Сад : Матица Српска, 2014.

Пера Тодоровић - нови (п)огледи
ур. Весна Матовић и Бранко Златковић
Београд : Институт за књижевност и уметност ; Смедеревска Паланка : Библиотека "Милутин Срећковић", 2014.

Предачка мелодија Алека Вукадиновића
ур. Александар Јовановић и Светлана Шеатовић Димитријевић
Београд : Институт за књижевност и уметност; Требиње : Дучићеве вечери поезије, 2014.

Поезија и поетика Милана Дединца
ур. Слађана Јаћимовић и Светлана Шеатовић Димитријевић
Београд : Институт за књижевност и уметност, 2014.

Српска књижевна критика друге половине XX века
Типолошка проучавања

ур. Милан Радуловић
Београд : Институт за књижевност и уметност, 2013.

Српска књижевна критика и културна политика у другој половини XX века
Тематско-проблемски зборник

ур. Милан Радуловић
Београд : Институт за књижевност и уметност, 2013.

Време, вакат, земан:аспекти времена у фолклору
ур. Лидија Делић
Београд : Институт за књижевност и уметност, 2013.

Acqua alta – Медитерански пејзажи у модерној српској и италијанској књижевности
ур. Светлана Шеатовић Димитријевић, Марија Рита Лето и Персида Лазаревић Ди Ђакомо
Београд : Институт за књижевност и уметност, 2013.

Песничко дело и мисао о поезији Милована Данојлића
ур. Јован Делић и Драган Хамовић
Београд : Институт за књижевност и уметност, Филолошки факултет Универзитета у Београду; Требиње : Дучићеве вечери поезије, Београд, Требиње, 2013.

Песничка поетика Оскара Давича
ур. Јован Делић и Драган Хамовић
Београд: Институт за књижевност и уметност; Шабац : Библиотека шабачка, Београд, Шабац, 2013.

О песмама, поемама и поетици Матије Бећковића
ур. Јован Делић и Драган Хамовић
Београд : Институт за књижевност и уметност : Учитељски факултет Универзитета ; Трбиње : Дучићевe вечери поезије, 2012.

Писци као творци језика
ур. Весна Матовић, Миодраг Матицки
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2011.

Песничке вертикале Љубомира Симовића
ур. Александар Јовановић Институт за књижевност и уметност; Београд, 2011.

Нова Европа 1920-1941
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2011.

Поетика Борислава Пекића
ур. Петар Пијановић, Александар Јерков
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2010.

Поетика Стевана Раичковића
ур. Јован Делић
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2010.

Фолклор * Поетика * Књижевна периодика
ур. Станиша Тутњевић
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2010.

Жанрови у српској периодици
ур. Весна Маровић
Институт за књижевност и уметност, Матица српска; Београд, 2010.

Песништво и књижевна мисао Миодрага Павловића
ур. Јован Делић
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2010.

Ликови усмене књижевности
ур. Снежана Самарџија
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2010.

Српско усмено стваралаштво
ур. Ненад Љубинковић, Снежана Самарџија
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2008.

Теорије и политике рода. Родни идентитети у књижевностима југоисточне Европе
ур. Татјана Росић
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2008.

ТАЛФЈ и српска књижевност и култура
ур. Габриеле Шуберт, Весна Матовић
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2008.

Словенска научна фантастика
ур. Дејан Ајдачић, Бојан Јовић
Институт за књижевност и уметностl Београд, 2007.

Упоредна истраживања 4
ур. Бојан Јовић
Институт за књижевност и уметност, Београд, 2007.

Постсимболистичка поетика Ивана В. Лалића
ур. Новица Петковић, Александар Јовановић
Институт за књижевност и уметност, Учитељски факултет; Београд, 2007.

Признање професору Слободану Ж. Марковићу
ур. Миодраг Матицки
Институт за књижевност и уметност; Вукова задужбина, Београд, 2007.

Милан Ракић и модерно песништво
ур. Новица Петковић
Институт за књижевност и уметност, Учитељски факултет; Београд, 2007.

Тренуци Данице Марковић
ур. Слободанка Пековић
Институт за књижевност и уметност, Градска библиотека Владислав Петковић Дис; Београд / Чачак, 2007.

Слика другог у балканским и средњоевропским књижевностима
ур. Миодраг Матицки
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2006.

Јанко Веселиновић, Проза, периодика, позориште
ур. Слободанка Пековић
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2006.