Монографије и библиографије

 


Лариса Костић, Емилија Аћимовић
Жена данас (1936–1940): библиографија
Београд: Институт за књижевност и уметност, 2021.

Јовановић Александар
О светлости старијој од несреће. Eсеји о српској поезији и култури
Београд: Институт за књижевност и уметност, 2020.

Данијела Петковић
Јунак и сиже епске песме
Београд: Институт за књижевност и уметност, 2020.

Александар Пејчић
Књижевно дело Љубена Каравелова на српском језику
Београд: Институт за књижевност и уметност, 2018.

Драгана Грбић
Дело Доситеја Обрадовића у европском књижевно-културном контексту – културно-историјски одјеци немачке просвећености Хале-лајпцишког интелектуалног круга на јужнословенским просторима
Београд: Институт за књижевност и уметност, 2018.

Марија Шаровић
Вештица: културно-историјски контекст
Београд: Институт за књижевност и уметност, 2018.

Смиљана Ђорђевић Белић
Фигура гуслара : хероизирана биографија и невидљива традиција
Београд: Институт за књижевност и уметност, 2017.

Смиљана Ђорђевић Белић
Постфолклорна епска хроника : жанр на граници и границе жанра
Београд: Чигоја, Институт за књижевност и уметност, 2017.

Марко Радуловић
Српсковизантијско наслеђе у српском послератном модернизму : Васко Попа, Миодраг Павловић, Љубомир Симовић, Иван В. Лалић
Београд: Институт за књижевност и уметност, 2017.

Предраг Тодоровић
Дадаистички часописи
Београд: Институт за књижевност и уметност, 2016.

Драган Хамовић
Пут ка усправној земљи : модерна српска поезија и њена културна самосвест
Београд: Институт за књижевност и уметност, 2015.

Марта Фрајнд
Огледи о српској позоришној периодици (1871–1941)
Институт за књижевност и уметност : Матица српска, Београд : Нови Сад, 2015.

Слободанка Пековић
Часописи по мери достојанственог женскиња. Женски часописи у Србији на почетку 20. века
Институт за књижевност и уметност : Матица српска, Београд : Нови Сад, 2015.

Бранко Златковић
Мале приче о Вуку Караџићу (од 1787. до 1824)
Београд: Институт за књижевност и уметност, 2015.

Станислава Бараћ
Феминистичка контрајавност. Жанр женског портрета у српској периодици 1920–1941.
Београд: Институт за књижевност и уметност, 2015.

Милан Радуловић
Српски културни образац и српска књижевност
Београд: Институт за књижевност и уметност / Фоча: Православни богословски факултет Свети Василије Острошки, 2015.

Ђорђевић Бојан, Грујић Драгана и Ђоковић Гордана
Летопис културног живота током Великог рата : 1916-1918
Београд: Институт за књижевност и уметност / Нови Сад: Матица српска, 2014.

Жарко Рошуљ
Час описа часописа VI, Жанрови у српској шаљивој периодици (1830-1918)
Београд : Институт за књижевност и уметност, 2014.

Светлана Шеатовић Димитријевић
Епизација модерне лирике
Београд : Институт за књижевност и уметност, 2014.

Игор Перишић
Критика и метакритика
Прилози за теорију и историју српске књижевне критике

Београд : Институт за књижевност и уметност, 2014.

Јана М. Алексић
Жудња за лепотом и савршенством
Теургијска димензија књижевноуметничког стваралаштва

Београд : Институт за књижевност и уметност, 2014.

Татјана Јовићевић
Књижевност и новинарство у (пост)реализму
Београд : Институт за књижевност и уметност, 2013.

Светлана Шеатовић Димитријеви
Део као целина & Целина као део. Структура и семантика циклуса у поезији Васка Попе и Ивана В. Лалића
Београд : Институт за књижевност и уметност, 2012.

Милан Радуловић
Самосвест форме
Београд : Институт за књижевност и уметност ; Источно Сарајево : Православни богословски факултет, 2012.

Жарко Рошуљ
Час описа часописа V
Нови Сад : Матица српска ; Београд : Институт за књижевност и уметност, 2011.

Милан Радуловић
Културна идеологија Исидоре Секулић
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2011.

Ана Ћосић-Вукић
ЈАВНОСТ-1980
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2011.

Бојан Ђорђевић
Молијер у Дубровнику
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2011.

Александра Манчић
Превод и критика
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2010.

Ненад Љубинковић
Трагања и одговори
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2010.

Драгана Грбић
Алегорије ученог пустинољубитеља
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2010.

Гвозден Ерор
Књижевна терминологија и домен компаратистике
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2010.

Немања Радуловић
Слика света у српским народним бајкама
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2009.

Бојан Чолак
Роман патријархалне културе
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2009.

Бојан Ђорђевић
Библијски и пословични искази у дубровачкој књижевности
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2009.

Станислава Бараћ
Авангардна Мисао
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2008.

Предраг Петровић
Авангардни роман без романа
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2008.

Бошко Сувајџић
Иларион Руварац и народна књижевност
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2007.

Кринка Видаковић Петров
Срби у Амeрици и њихова периодика, књига прва
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2007.

Дубравка Поповић Срдановић
Бура споредних ствари
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2007.

Марија Грујић
Бахтин и феминистичка књижевна анализа
Задужбина Андрејевић; Београд, 2007.

Дејан Вукићевић
Дело 1955-1992, Библиографија
Матица српска, Институт за књижевност и уметност, Народна библиотека Србије; Београд, 2007.

Игор Перишић
Гола прича
Плато, Институт за књижевност и уметност; Београд, 2007.

Светлана Шеатовић Димитријевић
Поглед преко океана
Чигоја штампа, Учитељски факултет, Институт за књижевност и уметност; Београд, 2007.

Олга Ellermayer Животић
Ствараоци и посредници
Филолошки факултет, Институт за књижевност и уметност, Чигоја штампа; Београд, 2007.

Станиша Тутњевић
Поетичка и поетолошка истраживања
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2007.

Милан Радуловић
Роман Добрице Ћосића
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2007.

Бранко Златковић
Први српски устанак у говору и твору
Београд : Институт за књижевност и уметност ; Аранђеловац : Фонд „Први српски устанак“, , 2007.

Гвозден Ерор
Књижевне студије и домен компаратистике
Институт за књижевност и уметност, Мали Немо; Београд / Панчево, 2007.

Милан Радуловић
Раскршћа Српског модернизма
Институт за књижевност и уметност, Православни богословски Факултет; Београд-Фоча, 2007.

Весна Матовић
Српска модерна
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2007.

Марија Циндори Шинковић
Ендре Ади у српској књижевности (1906-2006)
Институт за књижевност и уметност, Форум; Београд / Нови Сад, 2007.

Новица Милић
Шта је теорија
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2006.

Бојан Јовић
Рађање жанра. Почеци српске нaучно-фантастичне књижевности
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2006.

Ана Ћосић Вукић
Старе и нове књижевне теме
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2006.

Тијана Тропин
Мотив аркадије у дечјој књижевности
Институт за књижевност и уметност; Београд, 2006.

Милена Стојановић
Поглед на пишчев радни сто (Оквири новог читања)
Мали Немо, Панчево, 2006.

Гојко Тешић
Откровење српске авангарде: контекстуална читања, књ. 1
Институт за књижевност и уметност, Чигоја штампа; Београд, 2005.