Запослени у Институту

 

У Институту за књижевност и уметност је 37 запослених: 1 научни саветник, 6 виших научних сарадника, 16 научних сарадника, 7 истраживача сарадника и 2 истраживача приправника; 5 је запослено у администрацији. Током 2002-2006. примљено је десетак приправника, већина су стипендисти Министарства науке Србије, тако да смена генерација, која је у току, може да буде адекватно изведена.

Спољни сарадници институтских пројеката су већим делом са матичног Филолошког факултета (5 редовних професора), 2 су са Учитељског факултета, 3 су ванреднии професори, 1 доцент, 2 асистената, 1 научни сарадник, а 1 је уредник у СКЗ.

Више информација и запосленима у Институту за књижевност и уметност садрже следеће категорије:

У Институту постоји намера да уз примену савремених теоријских приступа и старији и новији периоди националне књижевности постану предмет нових научних анализа и синтеза као и да се сагледају у контексту јужнословенских и шире европских културних и књижевних токова. Ови задаци су назначени у петогодишњем плану институтских пројеката којима руководе стручњаци за одређене области, а научни подмладак се поступно припрема да компетентно изучава те области и проблематику.