Запослени у Институту

 

У Институту за књижевност и уметност је 58 запослених: 6 научних саветника, 15 виших научних сарадника, 13 научних сарадника, 16 истраживача сарадника и 3 истраживача приправника; петоро је запослено у администрацији. Последњих година примљено је и доста младих истражива, тако да смена генерација, која је у току, може да буде адекватно изведена.

Више информација и запосленима у Институту за књижевност и уметност садрже следеће категорије:

У Институту постоји намера да уз примену савремених теоријских приступа и старији и новији периоди националне књижевности постану предмет нових научних анализа и синтеза као и да се сагледају у контексту јужнословенских и шире европских културних и књижевних токова. Ови задаци су назначени у петогодишњем плану институтских пројеката којима руководе стручњаци за одређене области, а научни подмладак се поступно припрема да компетентно изучава те области и проблематику.