Библиотека Института

 

Библиотека Института за књижевност и уметност поседује преко 10000 публикација и око 500 разних часописа, од којих се многи не могу наћи ни у једној библиотеци у Србији.

Структура библиотеке и њених збирки одражава поља истраживања постојећих пројеката Института за књижевност и уметност у области науке о књижевности, естетике, историје уметности, студија културе.

У току је израда електронског каталога библиотеке, укључујући каталоге индивидуалних чланака објављених у колекцији. Циљ је да се успостави и разграна веза постојећег фонда библиотеке са спољним базама података доступним путем Интернета. Претраживању локалне базе библиотеке Института за књижевност и уметност можете приступити овде.

Библиотека има бесплатан приступ многим електронским библиотечким сервисима и изворима података, а преко KOBSON-а (Конзорцијум за обједињену набавку Србије) научна заједница има приступ електронским књигама и страним научним часописима у пуном тексту, као и неким индексним базама података.

Библиотека Института за књижевност и уметност представља отворену и доступну базу података, са циљем сталног обнављања, те да буде корисна не само сарадницима Института за књижевност и уметност. У том смислу, књиге и часописе библиотеке Института за књижевност и уметност могу користити научни радници сродних института и факултета из Србије и иностранства.

Библиотеком ИКУМ-а руководи Лариса Малић, мастер библиотекар-информатичар.

Рад са корисницима сваког радног дана 10-14 часова.