Новости

Научни скуп „Обреновићи и књижевност“

25.5.2023

 

Институт за књижевност и уметност, научно одељење „Српска књижевност и културна самосвест“, заједно са културним установама Града Крагујевца и Задужбином „Доситеј Обрадовић“, организује тродневни научни скуп „Обреновићи и књижевност“, од 29–31. маја 2023. године, у Крагујевцу и Београду, поводом 200-годишњице рођења кнеза Михаила Обреновића. Град Крагујевац и Министарство науке и технолошког развоја подржали су овај пројекат, на којем ће учествовати тридесетак проучавалаца периода који је обележила династија Обреновића, не само из историје књижевности него и других блиских дисциплина.

Циљ научног скупа „Обреновићи и књижевност“, чија је уредница проф. др Драгана Вукићевић, јесте да значајну, утемељујућу област и епоху српског књижевног стваралаштва учини видљивијом, како на плану архивских истраживања и откривања нове грађе, тако и у погледу њених превредновања. Циљ је и да радови повежу културална, семиотичка, наратолошка и друга истраживања, синтетизује различите приступе и постави друга питања везана за двор и друштвени контекст у вези с владаоцима и администрацијом епохе Обреновића.


Преузмите програм